İZMİT KUZEY KENT GEÇİŞİ

Proje Adı ve Yeri  : Kuzey Kent Geçişi, İzmit, Türkiye

İşveren  : Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye

Toplam İnşaat Bedeli  : 84,365,000.-$

Müşavir mühendislik hizmetleri harita alımı ve zemin etüdleri ile mimari, inşaat/statik, mekanik, elektrik ve otoyol/tünel projelerinin hazırlanmasını ve şantiye kontroluk hizmetlerini içermektedir. Otoyol uzunluğu 21 km olan projenin kapsamı aşağıdadır:

  • Harita İşleri (600 hektar)           
  • Zemin Etüdleri                   
  • Sanat ve Mühendislik Yapıları             
  • Yol Kesitleri                   
  • Otoyol Uygulama Projeleri
  • Korutepe Tüneli (570 m+540 m)
  • Gültepe Tüneli (910 m + 1030 m)
  • Viyadükler (7 ad)

 

Proje Bilgi Sayfası

(Detaylı bilgi için GEMAS'a başvurabilirsiniz)

Korutepe ve Gültepe Tünelleri

İzmit Otoyolu