İNCİRLİK HA HOTEL TAKSİYOLU RESTORASYONU

Proje Adı ve Yeri   : Hotel Taksiyolu Restorasyonu, İncirlik Havaalanı, Türkiye

İşveren   : MSB Türkiye, NATO Enf.D:Bşk.lığı

İnşaat Bedeli   : 411,685.-$

Müşavir mühendislik hizmetleri, harita alımı ve çatlak analizi ile inşaat/statik ve elektrik projelerinin hazırlanmasını ve şantiye kontrolluk hizmetlerini içermektedir.

Proje kapsamında Hotel Taksiyolu Lupundaki 733 m2, 30 cm kaliteli beton kaplamanın yenilenmesi, Park Platformlarındaki 546 m2, 35 cm kaliteli beton kaplamanın yenilenmesi ve taksitrak banketlerinin restorasyonu (3,130m x 3m asfalt kaplama) yer almaktadır. Proje ayrıca taksiyolu aydınlatma sisteminin restorasyonunu ve yeni kaplamalı sahaların boya ile işaretlenmesini de kapsamaktadır.

 

 

Proje Bilgi Sayfası

(Detaylı bilgi için GEMAS'a başvurabilirsiniz)

1

Taksitrak

Taksitrak