- Uçak Park Platformu (7,567 m2, 35 cm Kaliteli Beton Kaplama)
- Taksiyolu (210.0mx22.5m=4,725 m2, 35 cm Kaliteli Beton Kaplama)  
- Bağlantı Yolu 
- Taksiyolu/Apron Aydınlatması
ADANA HAVAALANI APOD TESİSLERİ
Proje Adı ve Yeri  : APOD (İntikal Havaalanı) Tesisleri, Adana Havaalanı, Türkiye
İşveren  : MSB Türkiye, NATO Enf.D.Bşk.lığı
İnşaat Bedeli  : 1,297,000.-$
Müşavir mühendislik hizmetleri, harita alımı ve zemin etüdleri ile kaplamalı saha ve apron/taksiyolu aydınlatma projelerinin hazırlanmasını ve inşaat kontrolluk hizmetlerini içermektedir.
Proje kapsamı aşağıda belirtilmiştir:
Proje Bilgi Sayfası
(Detaylı bilgi için GEMAS'a başvurabilirsiniz)
1
Bağlantı Yolu
Park Platformu