Firma Tanıtımı | Organizasyon Şeması |İştirakler | İletişim

Deneyim

Genel

 

Havaalanları

GEMAŞ A.Ş. mimarlık, inşaat, makina, elektrik ve elektronik mühendisliği, iletişim ve zayıf akım tesisatları, yangından korunma ve akaryakıt tesisleri gibi konularda tecrübeli bir müşavir mühendislik kuruluşudur. Proje, teknik şartname, mühendislik hesapları, metraj ve masraf tahmini hazırlanması ve şantiye kontrolluk hizmetleri konularında deneyimlidir. Uzmanlık alanları aşağıdadır:

Havaalanları: Pist ve taksiyolları, park apronları, havaalanı aydınlatma sistemleri, uçak sığınakları, hangarlar, uçuş kontrol kuleleri ve terminal tesisleri.

Askeri Tesisler: Konvansiyonel veya TEMPEST, EMP ve CB korunmalı askeri tesisler. Cephane depolama ve bakım tesisleri.

Yakıt Tesisleri: Yakıt depolama tankları, akaryakıt boruhatları, pompa istasyonları, yakıt ikmal sistemleri ve hidrant tesisleri .

Altyapı:Su temini, arıtma ve dağıtım sistemleri. Elektrik güç temini ve dağıtımı. Kanalizasyon şebekeleri ve arıtma tesisleri.

Ulaşım:Karayolları, otoyollar, demiryolları, köprüler, viyadükler ve tüneller.

Sanayi Tesisleri : Fabrika binaları ve endüstriyel tesisler.

Enerji Sektörü: Barajlar ve hidroelektrik santralları. Su kaynakları geliştirilmesi. Termik güç santralları. Dizel jeneratörlü güç santralları.

Sosyal Tesisler: Konut projeleri, yatakhane ve yurtlar, ofis binaları, hastaneler, eğitim ve sağlık tesisleri.