Firma Tanıtımı | Organizasyon Şeması |İştirakler | İletişim

Deneyim

Enerji Sektörü: Barajlar ve hidroelektrik santralları. Su kaynakları geliştirilmesi. Termik güç santralları. Dizel jeneratörlü güç santralları.