Firma Tanıtımı | Organizasyon Şeması |İştirakler | İletişim

Deneyim

Altyapı: Su temini, arıtma ve dağıtım sistemleri. Elektrik güç temini ve dağıtımı. Kanalizasyon şebekeleri ve arıtma tesisleri.